ឈុតការពារ PE

 • PE Protection Clothing

  សម្លៀកបំពាក់ការពារ PE

  • សម្លៀកបំពាក់ការពារ PE
  • សំភារៈ៖ ១០០% អេស។
  • ឧបករណ៍ប្រឆាំងនឹងការបាញ់ថ្នាំប្រឆាំងនឹងធូលីឧបករណ៍ការពារមេរោគ។ មិន​ជ្រាប​ទឹក
  • យកចិត្តទុកដាក់ៈមិនមែនសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តទេ
  • ខ្សែនៅលើចង្កេះ